Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
27.11. 2012

Výsledky skupinové diskuze na téma „Inovační potenciál jako impuls regionálního rozvoje“ ze dne 22. 11. 2012 v Dolní Poustevně

Odpoledne 22. listopadu 2012 patřilo skupinové diskuzi, která byla věnována tématu „Inovační potenciál jako impuls regionálního rozvoje". Akce byla koncipována jako platforma pro diskuzi o možnostech, šancích a bariérách užší spolupráce obcí, spolků a sdružení v regionu, výzkumných institucí a podniků v českosaském pohraničí. Diskuze zároveň nabídla prostor a příležitost pro volnou výměnu názorů a zkušeností všech českých i německých účastníků. Diskutovali zástupci obcí Dolní Poustevna a Sebnitz, projektoví partneři z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Drážďanech, zástupci Vědeckotechnického parku v Rumburku a dalších subjektů.

Na příkladu Šluknovského výběžku byla vylíčena problematika česko-saského pohraničí vzhledem k historickému vývoji a regionálním specifikům. Bohužel, na české straně došlo po roce 1990 k velké změně ve struktuře hospodářství a změnám v demografické a sociální struktuře obyvatelstva. Region se ocitl ve spirále, ve které je díky jeho vývoji a periferní poloze největším problémem nezaměstnanost a špatná vzdělanostní struktura. Jako jednu z možností posílení jeho konkurenceschopnosti a zlepšení hospodářské a sociální situace lze uvést zintenzivnění a následnou udržitelnost přeshraniční spolupráce. Příkladem je oblast zdravotnictví či infrastruktury, ve kterých by měly hrát obce klíčovou roli při vyjednávání a přinášet neustálé impulsy nadřízeným orgánům. Nedílnou součástí úspěšné přeshraniční spolupráce je rovněž neustálá výměna informací mezi všemi aktéry.

Diskuze proběhla v přátelské atmosféře a mnozí ze zúčastněných si již připravují poznámky pro další setkání. Věříme, že výsledky budou využity nejen v projektu INPOK, ale i v obecním rozvoji dvojměstí Dolní Poustevny a Sebnitz.

Máte-li zájem o podrobnější informace, kontajktuje nás, rádi pomůžeme.


SAM_5366.JPG
SAM_5380.JPG
SAM_5388.JPG
SAM_5391.JPG
SAM_5392.JPG
SpolecnaPoustevna.jpg

eu ziel3