Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
07.05. 2013

Skupinové diskuze k podpoře přeshraniční spolupráce v květnu a červnu 2013

Dne 16. 5. 2013 a 18. 6. 2013 proběhnou v Ústí nad Labem a Annaberg-Buchholz diskuzní workshopy. Cílem těchto akcí je diskuze s hospodářskými komorami (a podobnými aktéry) v česko-saském pohraničí ohledně zkušeností se spoluprací s podniky, celkovou aktivitou a ochotou navazovat nové kontakty, dělit se s ostatními o své zkušenosti a inovovat vlastní postupy. Důležitým bodem bude rovněž spolupráce podniků s vědecko-výzkumnými institucemi a hledání možných průsečíků ve společných projektech, aktivitách a dalších činnostech.

Výsledky z těchto diskuzí budou zaznamenány v dokumentu, kde budou v podobě doporučení a možných opatření vedoucích ke zlepšení situace. Další informace či dotazy a případné přihlášení na uvedené akce směřujte na kontaktní osoby:  Eva Berrová (E-Mail: eva.berrova@ujep.cz; Tel.: + 420 475 285 723) nebo Katja Lohse (E-Mail: katja.lohse@tu-dresden.de; Tel.: + 49 351 463 33265).


eu ziel3