Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
03.11. 2012

Skupinová diskuze v Dolní Poustevně 22. 11. 2012

Přijďte s námi diskutovat na téma "Inovační potenciál jako impuls regionálního rozvoje" do Dolní Poustevny!

22. 11. 2012, 13:00 - 16:00 hodin,  Centrum setkávání „Kostelíček", Jakamado 444, 407 82 Dolní Poustevna

Akce  je  koncipována  jako  platforma  pro  diskuzi  o  možnostech,  šancích  a  bariérách  užší  spolupráce  obcí,  spolků a sdružení  v regionu,  výzkumných  institucí  a  podniků  v českosaském  pohraničí.  Skupinová  diskuze  nabízí  prostor a příležitost pro volnou výměnu názorů a zkušeností všech účastníků, a to ve třech tematických rovinách:

  • (1) regionální úroveň: region a regionální specifika
  • (2) inovační a vzdělanostní rovina: role inovací a vzdělání
  • (3) přeshraniční rovina: spolupráce se Sebnitz a Saskem, význam pohraničí
--> Podrobnější informace, program a pozvánka

 


SAM_5366.JPG
SAM_5380.JPG
SAM_5388.JPG
SAM_5391.JPG
SAM_5392.JPG
SpolecnaPoustevna.jpg

eu ziel3