Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
30.05. 2012

18.6.2012 - PřF UJEP navštíví delegace ze Saské státní odborné akademie

Projektové aktivity: program návštěvy a skupinová diskuze 18. 6. 2012 v Ústí nad Labem

Předběžný program:

10:00               přivítání

10:00 - 11:00 představení projektových partnerů, hostů a pracoviště

11:00 - 12:30 skupinová diskuze na téma „Odborné vzdělání a kompetence v praxi"

12:30 - 13:00 exkurze do laboratoří

13:00 - 14:30 oběd, diskuze

 


eu ziel3