Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
08.03. 2012

Novinky v projektu

Právě připravujeme burzy a workshopy plné inovací! Poskytneme Vaší instituci místo, prostor a možnost prezentace, navázání kontaktů a diskuse o výsledcích Vaší práce, nových postupech, metodách a možnostech spolupráce.

  • Inovační burzy - Zástupce vědecko-výzkumných institucí a malé a střední podniky v regionu se schází v regionálním technologickém centru, prezentují své nové produkty a metody, a navazují osobní kontakty.
  • Návštěvy v podnicích - Podnikatelé a výzkumné skupiny v regionu se navzájem navštěvují. Jednoduché ale účinné, zejména k tomu, aby našli společnou řeč a poznali problémy a zájmy druhé strany.
  • Tématické workshopy - skupinové diskuzní setkání nad konkrétními tématy, v Česku i Sasku za účasti pozvaných odborníků

Veškeré informace zde budou průběžně doplňovány.

Innovationsboerse_2011_3.JPG


eu ziel3