Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
07.05. 2013

Návštěva v Sebnitz dne 20. 2. 2013

K prohloubení rozhovoru v Dolní Poustevně dne 22. 11. 2012 proběhlo pracovní setkání českých a německých partnerů projektu INPOK v Technologickém centru v Sebnitz (TGZS). TGZS je objektem s více než 10 ha plochy, na které jsou v současnosti různé firmy, které představují fungující podnikatelské centrum. Kromě vlastní produkce firem TGZS nabízí služby pro začínající podnikatele, jako například poradenství, konzultační činnost, a další. TGZS je otevřené česko-saské spolupráci nejen na obecné rovině, ale také přímo v rámci projektu INPOK. Plánujeme jeho další zapojení do některých z našich nastávajících aktivit.
eu ziel3