Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
30.05. 2012

Návštěva PřF UJEP 18. 6. 2012 - Berufsakademie Sachsen

V rámci projektu INPOK proběhne 18. 6. 2012 významná návštěva Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem zástupců ze Saské státní odborné akademie (Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Riesa).

Návštěva je koncipovaná jako jedna z projektových aktivit, která si klade za cíl především navázat kontakty mezi odborným školským zařízením, univerzitou s aplikovaným výzkumem a praxí. Setkání zaměřeného na studium a praxi se zúčastní Prof. Heinz Zieger, ředitel akademie, Prof. Dr. Lutz Gläser, vedoucí studia v laboratořích a techniky výroby, Prof. Dr. Jürgen Klingenberg, vedoucí studia strojírenství. Součástí delegace bude i Sigmar Stöhr, vedoucí centra pro vývoj technologických struktur v saské Riese, který se již do aktivit projektu INPOK několikrát zapojil.

 

Více v přiloženém dokumentu.


eu ziel3