Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
19.01. 2012

Kooperace posiluje inovace - zahajovací konference k projektu INPOK, 16. 2. 2012 od 12:30, Ústí nad Labem

Termín: 16. 2. 2012, 12:30 – 17:00
Místo: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, aula rektorátu Univerzity J. E. Purkyně
Popis: Zahajovací konference k projektu INPOK, simultánní tlumočení

Konferenci zahájí představitelé Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckého kraje. Těšit se můžete nejen na podrobné seznámení s projektem, dalšími výsledky aplikačních výzkumů na obou partnerských pracovištích, ale také na příspěvky přímo z praxe. Svůj prostor zde dostanou jak zástupci podnikatelské sféry, tak vědecko-výzkumných institucí.

 

Aula rektorátu, ilustrační fotoAula rektorátu, ilustrační foto

Aula rektorátu, ilustrační foto

 

Fotografie z akce:


IMG_4107.JPG
IMG_4114.JPG
IMG_4116.JPG
IMG_4120.JPG
IMG_4127.JPG
IMG_4132.JPG
IMG_4133.JPG
IMG_4141.JPG
IMG_4156.JPG
IMG_4165.JPG
IMG_4187.JPG
IMG_4175.JPG
IMG_4184.JPG
IMG_4211.JPG
IMG_4230.JPG

eu ziel3