Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
10.05. 2012

Inovační burza 24. 9. 2012 v Drážďanech

Připravuje se zajímavá inovační burza 24. 9. 2012 - na organizaci se podílí CIMTT TU Dresdenspolečně s Technologickým centrem v Drážďanech. Letošní inovační burza proběhne v duchu„Výroby a zpracování nových materiálů". V rámci projektu INPOK bude mít tato burza přeshraniční rozměr. Vedle německých vystavovatelů a návštěvníků se zúčastní odborníci na danou tématiku například z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem inovační burzy je poskytnout prostor především malým a středním podnikům v česko-saském pohraničí k tomu, aby se seznámily s výsledky zdejších výzkumných organizací. Předpokládá se, že akce napomůže k vytvoření a rozproudění spolupráce mezi vědou / výzkumem a aplikační sférou v pohraničí.

Termín: 24. 9. 2012

Místo: Technologiezentrum Dresden Süd, Gostritzer Str. 61-63, Dresden MAPA

 

Podrobnosti a aktuální informace o inovační burze zde budeme postupně zveřejňovat.


eu ziel3