Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
19.07. 2012

Inovační burza 24. 9. 2012 - Pozvánka

Burza je malým veletrhem inovací, která se koná v Sasku již po čtvrté, ale letos poprvé v přeshraničním měřítku. Smyslem je především představit vystavované produkty, nové technologie, přístupy a řešení dílčích problémů souvisejících s inovativními materiály a způsobem jejich zpracování. Za českou stranu bude přítomna i Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která bude prezentovat část svého výzkumu. Na závěr burzy (cca 16:00) bude u kávy a drobného občerstvení prostor pro diskuse, přítomni budou i kolegové, kteří v případě potřeby pomohou s překladem.

Burza se koná dne 24. 9. 2012 od 13:00 do 16:00 hodin,
v Technologickém centru v Drážďanech

 

(Technologiezentrum Dresden, Standort Süd, Gostritzer Str. 61-63,

konferenční patro hlavní budovy).

V případě zájmu nás kontaktujte na emailové adrese: eva.berrova@ujep.cz.

 

Katalog vystavovatelů (PDF)

Hlavní organizátoři (Sasko):

 


eu ziel3