Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
18.07. 2012

Druhý newsletter informuje o dění v projektu

Přílohy: 02_2012_cz.pdf
INPOK vydává druhý newsletter! Přečtěte si, co se nám podařilo, jací výzamní hosté nás navštívili, či co nového připravujeme.
eu ziel3