Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
20.11. 2013

Čtvrtá inovační burza: Odpadové hospodářství

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na již čtvrtý ročník česko-saské inovační burzy, která je zaměřena na podnikatele, firmy, společnosti a výzkumné instituce v česko-saském pohraničí. Díky podpoře OP Cíl 3 může náš projekt s názvem INPOK - Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí zrealizovat tento malých veletrh inovací znovu na české straně.

Aktuální ročník je věnován tematickému okruhu odpadového hospodářství a využití odpadu. Máte-li ve své výrobě, výzkumu či obchodě něco společného s odpadním materiálem, jeho využitím, či následným zpracováním, využijte této příležitosti se bezplatně prezentovat a seznámit se inovativními řešeními příbuzných oborů a subjektů.

 

Termín konání:         29. 1. 2014, 13:00 - 16:00 hod

Téma:                         Odpadové hospodářství a využití odpadu

Místo konání:            firma HENNLICH s.r.o., Českolipská 9, 412 01 Litoměřice, školicí místnost

Kontakt:                     Mgr. Eva Berrová, +420 475 285 723, eva.berrova@ujep.cz

Pozvánka, pokyny k registraci a ukázky z minulých ročníků - zde.

 


004.JPG
007.jpg
008.jpg
009.JPG
010.JPG
011.JPG
012.jpg
013.JPG
014.JPG
015.JPG
016.JPG
017.JPG
018.JPG
019.JPG
022.JPG
001.JPG

eu ziel3