Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch
17.06. 2013

Výzkumné a vývojové centrum stomatologie ve Šluknově uvítalo první návštěvníky

Nově vybudované Výzkumné a vývojové centrum stomatologie ve Šluknově poprvé otevřelo své brány. Dne 6. června 2013 se v prostorách centra konalo setkání partnerů a spolupracovníků projektu OP Cíl 3 INPOK „Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí".

V posledních dvou letech probíhala ve Šluknově rekonstrukce starého zchátralého objektu, který se proměnil v moderní vývojové centrum směřující primárně do oblasti stomatologie. Partneři a spolupracovníci projektu INPOK proto uvítali možnost navštívit nové výzkumné centrum jako první.

Setkání se zúčastnili zástupci města Šluknov, Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Technische Universität Dresden, Handwerkskammer Dresden, Podnikatelského centra Rumburk (VTP) a České stomatologické akademie.

V úvodu návštěvy si všichni účastníci prohlédli moderní vybavení centra a seznámili se s účelem moderních technologií: Centrum disponuje nejmodernějšími CAD/CAM přístroji pro „digitální" zpracování stomatologických protetických výrobků (korunky, můstky, fazety, protézy ...) a jejich následnou „robotizovanou" výrobu CNC frézami. Další technologie umožňují takové protetické výrobky zušlechtit tenkými vrstvami (nanovrstvami) drahých kovů a jiné následně zkoumat vliv těchto tenkých vrstev na eliminaci škodlivých ústních patogenů - respektive zlepšení klinických vlastností a zvýšení životnosti takovýchto protetických výrobků.

Některé technologie centra jsou prvními svého druhu v ČR, jiné zcela unikátní - individualizované pro potřeby tohoto centra. Centrum právě prochází kolaudačním procesem, následnými úředními registracemi a během podzimu tohoto roku zcela zahájí svůj provoz. Centrum má i své vlastní školicí středisko (konferenční centrum), primárně bude zaměřené na moderní postupy a hi-tech technologie ve stomatologii a stomatologické protetice. Sekundárně bude konferenční centrum pronajímat své služby i dalším vzdělávacím či kulturním akcím na Šluknovsku.

Účastníci setkání následně diskutovali nad budoucím využitím potenciálu tohoto vývojového centra i nad možnostmi širší osvěty a účinnější informovanosti o prevenci orálních nemocí. Závěrem se všichni partneři setkání dohodli na příštím setkání, které bude usilovat o další využití potenciálu výzkumného centra, jeho příhraniční propagaci a další mezioborovou kooperaci.


SAM_7702.JPG
SAM_7706.JPG
SAM_7717.JPG
SAM_7723.JPG
SAM_7732.JPG
SAM_7736.JPG
SAM_7744.JPG
SAM_7755.JPG
SAM_7772.JPG
SAM_7775.JPG
SAM_7794.JPG
SAM_7846.JPG
SAM_7788.JPG

eu ziel3